Rozvrh hodin
Základní informace
Statistika
Uživatelé
Ceník
Galerie
Rozvrh hodin.WEB
Rozvrh hodin.WEB
Informace

Ceník

Pokud je naplněn ceník, který je součástí programu, položka rozvrhu bude obsahovat i aktuální cenu za využití sportoviště. Ceníková položka je určena uživatelem, hodinovou nebo celkovou cenou za pronájem a časovým pásmem, ve kterém je daná cena platná. Ceník může obsahovat více cen pro jednoho uživatele pro různá časová období. V případě potřeby existuje možnost sdružit uživatele do skupin a ceníkovou položku pro tuto skupinu definovat.

Cena může být definována jako hodinová nebo jako celková cena za uskutečněný pronájem (např. celkovou cenu za zápas). Snadno tak lze implementovat např. následující ceník:


ceníková položka
platnost
cena za
cena
stálí pronajímatelé 0:00 - 5:00 1h 980 Kč
stálí pronajímatelé 5:00 - 22:00 1h 1 380 Kč
stálí pronajímatelé 22:00 - 0:00 1h 980 Kč
ostatní pronajímatelé 0:00 - 24:00 1h 2 600 Kč
zápas HC muži 0:00 - 24:00 celkem za zápas 7 980 Kč