Rozvrh hodin
Základní informace
Statistika
Uživatelé
Ceník
Galerie
Rozvrh hodin.WEB
Rozvrh hodin.WEB
Informace

Základní informace

Program "Rozvrh hodin" je určen k rychlému a snadnému vytváření týdenních rozvrhů obsazení sportovišť, např. plaveckých bazénů, ledových ploch zimních stadionů, fotbalových hřišť, tenisových kurtů a dalších zařízení, které používají ke svému provozu rozvrh hodin.

V grafickém prostředí přehledně zobrazuje týdenní plán obsazení (např. jednotlivých drah plaveckého bazénu). Uživatel má tak k dispozici okamžitý přehled o volných a zaplněných místech v rozvrhu.

Několika stisky tlačítka myši je možné položku rozvrhu vytvořit, upravit nebo smazat. Stačí pouze vybrat příslušný týden rozvrhu, najet myší nad požadovaný den a přibližnou hodinu nové položky, vybrat uživatele a případně upřesnit čas.

Pro vytváření opakujících se částí rozvrhu lze s výhodou využít funkce šablon, která výrazným způsobem zrychlí jeho tvorbu.

Program lze provozovat na samostatném počítači nebo v rámci počítačové sítě. Pro provoz v počítačové síti je program upraven tak, že je možno definovat uživatelská práva k jednotlivým funkcím programu. Lze např. zajistit, aby uživatel na recepci mohl pouze zadávat nové položky do rozvrhu a nemohl měnit ty, které byly vytvořeny uživatelem jiným. Takto zadané položky mobou být v rozvrhu graficky identifikovány.